Resurse Umane

Administrare personal

 • intocmirea contractului individual de munca;
 • intocmirea si transmiterea Registrului Electronic De Evidenta Al Salariatilor – REVISAL;
 • intocmirea fisei de post standard;
 • planificarea si evidenta concediilor de odihna, concedii de maternitate, dosare pensionare;
 • intocmirea fisei de evaluare, a criteriilor de evaluare si a raportului de evaluare;
 • intocmirea documentelor ce produc modificari ale contractului individual de munca precum acte aditionale de modificare a functiei, salariul negociat, norme de lucru;
 • intocmirea si gestionarea documentelor de evidenta a personalului – dosarul de personal;
 • Incheierea, modificarea, incetarea, suspendarea contractului individual de munca;
 • intocmirea adeverintelor de vechime pentru salariati;
 • intocmirea oricaror rapoarte de personal solicitate;
 • intocmirea si completarea adeverintelor solicitate de salariatii societatii;
 • evaluarea si recrutarea personalului;
 • predarea de rapoarte lunare reprezentantului Dvs pe linie de administrare de personal la solicitarea conducatorului societatii;
 • 2 ore pe saptamana program de lucru cu salariatii la sediul Dvs pentru consultari
  si informari legislative ;
 • asistenta la controalele ITM in domeniul relatiilor de munca;
 • consultanta la incheierea si incetarea contractelor individuale de munca;
 • consultanta la intocmirea referatelor si deciziilor de sanctionare pentru abateri disciplinare;
 • consultanta privind aplicarea legislatiei muncii in vigoare.

Salarizare

 • calculul concediilor de odihna, concediilor medicale, retinerilor si popririlor salariale;
 • intocmirea pontajelor, statelor de plata (sporuri, ore suplimentare, ore de noapte, conditii grele, premii, ajutoare, etc.), note contabile si fluturasi;
 • intocmirea ordinelor de plata pentru taxele salariale;
 • intocmirea declaratiei unice 112 si transmiterea acesteia;
 • intocmirea fiselor fiscale pentru salariatii societatii;
 • intocmirea oricaror rapoarte de salarizare la solicitarea clientului.

Intocmire Regulamentul de Ordine Interioara

Consultanta la intocmirea Contractului Colectiv de Munca la nivel de unitate

 

Preturile se stabilesc in urma negocierilor in functie de complexitatea serviciilor!