Informare si consiliere profesionala

Informarea si consilierea profesionala constituie un ansamblu de servicii oferite persoanelor in cautarea unui loc de munca,. Acestea sunt:

  • furnizarea de informatii privind piata muncii si evolutia ocupatiilor;
  • evaluarea si autoevaluarea personalitatii in vederea orientarii profesionale;
  • dezvoltarea abilitatii si a increderii in sine a persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca in vederea luarii deciziei privind propria cariera;
  • instruirea in metode si tehnici de cautare a unui loc de munca (prezentarea la interviu, intocmirea unui CV).

Informarea si consilierea profesionala se realizeaza de catre centre specializate acreditate de  agentiile pentru ocuparea fortei de munca. Informarea privind piata muncii, stabilirea traseului profesional, evaluarea si autoevaluarea se realizeaza prin autoinformare, prin acordarea de servicii de consiliere individuala sau de grup oferite persoanelor in cautarea unui loc de munca sau in cadrul job-club-urilor organizate de agentiile pentru ocuparea fortei de munca.

Consilierea profesionala si instruirea in metode si tehnici de cautare a unui loc de munca si de prezentare la interviuri in vederea ocuparii se realizeaza de catre consilieri de orientare a carierei, in cadrul centrelor de informare si consiliere privind cariera sau, la cerere, in cadrul altor forme organizate de instruire.