Consilierea si orientarea carierei

Consilierea si orientarea carierei pe tot parcursul vietii se refera la totalitatea serviciilor si activitatilor care asista persoanele de orice varsta si in orice moment al existentei lor sa faca alegeri in sfera educationala, de formare sau munca si sa isi gestioneze cariera. Acestea sunt distincte de serviciile de consiliere psihologica si psihoterapie.

Serviciile de consiliere si orientare in cariera se realizeaza prin unitati si institutii de invatamant preuniversitar, universitati, servicii de ocupare a fortei de munca, centrele comunitare pentru invatare permanenta. Ele pot fi realizate si la locul de munca, in serviciile sociale si in sectorul privat.

 

Delimitari conceptuale

 

Termenul de consiliere descrie relatia interumana de ajutorare dintre persoana specializata (consilierul) si persoana care solicita asistenta de specialitate (clientul sau consiliatul).

Consilierea psihopedagogica reprezinta un demers calificat, organizat pe principii stiintifice, ce permite acordarea unei asistente de specialitate acelor persoane implicate in procesul educational (elevi, studenti, cadre didactice, parinti, diriginti, directori de institutii educationale etc.) care intampina anumite dificultati.

Orientarea scolara si profesionala vizeaza dezvoltarea personala si inzestrarea elevilor cu cunostintele si abilitatile necesare pentru managementul propriului traseu educational si profesional, reprezentand un proces de pregatire si indrumare a elevilor catre discipline si domenii potrivite structurii de personalitate a acestora.

Informarea si consilierea profesionala reprezinta orice informatie si/sau sprijin specializat oferit unei persoane cu privire la: alegerea unei ocupatii, progresul intr-o ocupatie, adaptarea la o ocupatie care se modifica, schimbarea ocupatiei sau orice alte probleme legate de o profesie (modalitati de mentinere a locului de munca).

Structura serviciilor de consiliere si orientare in cariera din Romania

Sistemul de consiliere si orientare in cariera din Romania este alcatuit din doua retele:

 1. a) reteaua serviciilor de consiliere din educatie si formare profesionala;
 2. b) reteaua serviciilor pentru ocupare a fortei de munca.

Reteaua serviciilor de consiliere din educatie si formare profesionala este alcatuita din:

 1. a) serviciile de consiliere si orientare din invatamantul preuniversitar;
 2. b) serviciile de consiliere si orientare din invatamantul universitar;
 3. c) serviciile de consiliere si orientare oferite in cadrul centrelor comunitare de invatare permanenta.

Serviciile de consiliere si orientare din invatamantul preuniversitar sunt asigurate prin:

 1. a) cabinetele scolare si interscolare de asistenta psihopedagogica, centrele scolare de educatie incluziva, coordonate de catre centrele judetene de resurse si de asistenta educationala;
 2. b) programele scolare specifice ariei curriculare “Consiliere si orientare”;
 3. c) programe specifice de consiliere si orientare in cariera organizate de unitatile de invatamant in parteneriat cu alte institutii guvernamentale si nonguvernamentale.

Serviciile de consiliere din invatamantul universitar sunt asigurate prin centrele de consiliere si orientare in cariera din universitati.

Reteaua serviciilor pentru ocupare a fortei de munca ofera informare si consiliere profesionala prin centre specializate, organizate in cadrul agentiilor pentru ocuparea fortei de munca, precum si prin alte centre si furnizori de servicii din sectorul public sau privat, acreditati, care incheie cu agentiile pentru ocuparea fortei de munca contracte, in conditiile legii.

Interventii specifice serviciilor de consiliere si orientare in cariera

Serviciile de consiliere si orientare a carierei includ 5 tipuri principale de interventii:

 1. a) informarea cu privire la cariera;
 2. b) educatia cu privire la cariera;
 3. c) consilierea carierei;
 4. d) consilierea pentru angajare;
 5. e) plasarea.

Informarea cu privire la cariera reprezinta activitatea de baza in cadrul oricarui proces de consiliere si orientare a carierei. Aceasta include toate informatiile necesare pentru a planifica, obtine si mentine angajarea. Prin acest tip de interventie se ofera informatii despre diferite ocupatii, abilitati, oportunitati de invatare, tendinte ale pietei muncii, programe educationale, institutii educationale si de formare, programe guvernamentale sau nonguvernamentale, oportunitati de munca etc.

Educatia cu privire la cariera este un demers educational pe termen lung care vizeaza dezvoltarea de competente si atitudini necesare pentru planificarea si dezvoltarea carierei, atat in domeniul autocunoasterii si dezvoltarii personale, cat si in cel al explorarii oportunitatilor educationale si profesionale.

Educatia cu privire la cariera se realizeaza in unitati si in institutii de invatamant de catre cadre didactice si consilieri. Elevilor si studentilor le sunt oferite cunostinte despre piata muncii, instrumente pentru planificarea carierei, li se dezvolta abilitati de a face alegeri privind educatia, formarea, munca si viata in general, oportunitati de a experimenta diverse roluri din viata comunitatii sau din viata profesionala.

Educatia cu privire la cariera promoveaza intelegerea universului ocupatiilor si al lumii profesionale, prin intermediul curriculumului scolar si universitar.

Consilierea carierei (sau consilierea profesionala) ii ajuta pe indivizi sa isi clarifice scopurile si aspiratiile, sa isi inteleaga propria identitate, sa ia decizii informate, sa fie responsabili pentru propriile actiuni, sa isi managerieze cariera si tranzitia de la scoala la piata muncii, de la un loc de munca la altul.

Consilierea carierei este o forma confidentiala de a oferi sprijin persoanelor aflate in situatii de criza sau in scopul prevenirii situatiilor de criza.

Consilierea carierei presupune o forma speciala de comunicare, o relatie stabila intre doua persoane (consilier-client), bazata pe principiul dezvoltarii personale si pe cresterea gradului de motivare a clientului, astfel incat acesta sa se implice activ in rezolvarea problemelor personale, asumandu-si responsabilitatea deciziilor in plan profesional.

Consilierea pentru angajare ii ajuta pe indivizi sa isi clarifice scopurile imediate privind angajarea, sa inteleaga si sa acceseze un job, sa isi dezvolte abilitatile necesare pentru a cauta si obtine un loc de munca (redactarea unui CV, abilitati necesare participarii la un interviu).

Plasarea reprezinta sprijinul acordat indivizilor pentru gasirea unui loc de munca.

Aceasta este atat responsabilitatea unor institutii guvernamentale cu atributii in domeniu, cat si a unor institutii private.

Interventiile din cadrul serviciilor de consiliere si orientare a carierei se aplica in functie de specificul si nevoile grupului-tinta (elevi, studenti, persoane in cautarea unui loc de munca etc.).

 

Managementul carierei

Procesul de consiliere si orientare a carierei, gandit ca un proces de management al carierei, cuprinde urmatoarele etape:

 1. a) Planificarea carierei
 2. b) Strategiile de cautare a unui loc de munca
 3. c) Dezvoltarea carierei.

 

(1) Planificarea carierei este procesul de identificare a modalitatii optime de dezvoltare a carierei si presupune stabilirea obiectivelor, a actiunilor care vor fi realizate, a resurselor necesare (umane, financiare), a termenelor, responsabilitatilor si a rezultatelor concrete asteptate, a strategiilor de eliminare a obstacolelor.

(2) In cadrul unui program de consiliere a carierei, planificarea carierei se desfasoara dupa etapele de autocunoastere si explorare ocupationala, educationala.

(3) Planificarea carierei presupune evaluarea initiala a intereselor si competentelor, elaborarea unui CV si dezvoltarea unui plan (initial) de angajare. Scopul evaluarii sau testarii este de a-l ajuta pe individ in cunoasterea propriului potential si a propriilor limite, prin oferirea de informatii obiective si relevante despre sine, pentru a putea face alegeri realiste cu privire la viata profesionala.

(4) Instrumentele utilizate in etapa de planificare a carierei sunt testele de aptitudini, interese si abilitati. Inventarele de interese si testarea valorilor de munca sunt utilizate pentru a masura preferintele individului cu privire la ocupatii sau la viata profesionala.

Strategiile de cautare a unui loc de munca includ cautarea oportunitatilor de invatare si angajare, dezvoltarea abilitatilor necesare participarii la un interviu de angajare, tehnici de negociere. Cei care se afla in cautarea unui loc de munca trebuie sa fie capabili sa stie unde anume sa caute locuri de munca, sa isi pregateasca un CV adaptat respectivului loc de munca si o scrisoare de intentie, sa fie capabili sa isi dezvolte o retea care ii va ajuta sa gaseasca locul de munca.

Dezvoltarea carierei este procesul de invatare si adaptare la diferite roluri exercitate de catre o persoana pe parcursul vietii, include diferite stadii, aflate in succesiune cronologica si presupune medierea intre factorii de personalitate si cerintele sociale, in beneficiul individului. Acest proces cuprinde totalitatea factorilor psihologici, sociologici, educationali, fizici, economici care, combinati, influenteaza natura si importanta muncii pe parcursul intregii vieti a unei persoane.

 

Profilul de competente al consilierului de cariera

Conform cadrului competentelor stabilit de IAEVG (International Association for Educational and Vocational Guidance), consilierii care au atributii specifice domeniului consilierii si orientarii in cariera trebuie sa detina urmatoarele competente-cheie:

 1. a) demonstreaza un comportament etic si o conduita profesionala adecvata in indeplinirea rolurilor si responsabilitatilor;
 2. b) demonstreaza sustinerea si conducerea clientului in procesul de invatare, in dezvoltarea carierei si in rezolvarea problemelor personale ale acestuia;
 3. c) demonstreaza constientizarea si aprecierea diferentelor culturale ale clientului, pentru a interactiona in mod eficient cu toate categoriile de populatie;
 4. d) integreaza teoria si cercetarea in practica orientarii, dezvoltarii carierei, consilierii si consultarii;
 5. e) demonstreaza abilitatea de a proiecta, implementa si evalua programe si interventii de consiliere si orientare;
 6. f) demonstreaza constientizarea propriilor capacitati si limite;
 7. g) demonstreaza abilitatea de a comunica eficient cu colegii sau clientii, utilizand un nivel adecvat al limbajului;
 8. h) demonstreaza cunoasterea unor informatii actualizate despre educatie, formare, tendintele de angajare, piata muncii si aspecte sociale;
 9. i) demonstreaza deschidere sociala si multiculturala;
 10. j) demonstreaza abilitati de cooperare eficace intr-o echipa de profesionisti.

 

Consilierii de cariera trebuie sa posede competente specializate, in urmatoarele domenii:

 1. a) Evaluare
 2. b) Orientare educationala
 3. c) Dezvoltarea carierei
 4. d) Consiliere individuala si de grup
 5. e) Managementul informatiilor
 6. f) Consultare si coordonare
 7. g) Cercetare si evaluare
 8. h) Managementul de programe/servicii