Cod COR 413201- calificare 360 de ore (120 h teorie, 240 h practica).

Domeniul ocupational: Tehnologia informatiei, Comunicatii, Posta
Nivelul de calificare: Nivelul 3
Descrierea calificarii: Operatorul introducere, validare si prelucrare date introduce si valideaza date pe suport electronic, prelucreaza date (efectueaza operatii de calcul avand la baza datele introduse, interogheaza, sorteaza, filtreaza date), gestioneaza suporturile magnetice, transpune pe suporti de stocare datele introduse, raspunde de conformitatea datelor introduse cu documentele primare, salveaza periodic si in situatii critice datele introduse, pastreaza copiile de siguranta ale datelor salvate, restaureaza la nevoie datele salvate si ii ajuta pe utilizatori sa-si recupereze informatiile
Obiectivele exprimate in competente profesionale: – comunicarea la locul de munca;
– dezvoltarea personala;
– utilizarea calculatorului personal;
– aplicarea normelor de tehnica securitatii muncii si de prevenire si stingere a incendiilor;
– aplicarea procedurilor de calitate;
– gestionarea suporturilor / dispozitivelor de stocare  a datelor / documentelor;
– organizarea activitatii proprii;
– utilizarea echipamentelor periferice;
– asigurarea securitatii documentelor;
– introducerea si validarea datelor;
– prelucrarea datelor;
– transpunerea datelor pe suport.
Tipul de certificat obtinut de absolventi: Certificat de calificare emis de ANC (Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice si Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice) insotit de un Supliment descriptiv al certificatului. Acestea, traduse, legalizate si apostilate (apostila de la Haga), sunt recunoscute oficial si in tarile din Uniunea Europeana
Loc de munca dupa finalizarea cursului: Persoanele care finalizeaza acest curs prin certificare, pot accesa o varietate larga de locuri de munca, oriunde se folosesc sisteme de calcul informatic (comert, administratie, secretariat, baze de date, etc.).
Cariera: Perspectiva pe piata muncii: in crestere
Categoria de salarizare: (1-3) x salariul minim pe economie
Sarcini principale la locul de munca:
– verifica conformitatea datelor introduse in calculator, cu datele din documentele/mediile primare;
– salveaza periodic si in situatii critice datele introduse si pastreaza copiile de siguranta ale datelor salvate;
– restaureaza la nevoie datele salvate si ii ajuta pe utilizatori sa-si recupereze informatiile;
– selecteaza si verifica datele inainte de a le introduce in calculator;
– preia datele de pe documentele/mediile primare si le introduce in calculator;
– corecteaza erorile intalnite sau le raporteaza supervizorului direct;
– gestioneaza suporturile magnetice si asigura securitatea acestora;
– efectueaza prelucrarea primara a datelor introduse;
– asigura buna functionare si intretinerea a echipamentelor cu care lucreaza;
– asigura transferul datelor de pe un suport magnetic pe altul si asigura securitatea acestora.
Conditii de acces: Se pot inscrie absolventi ai invatamantului liceal fara diploma de bacalaureat.
Este necesar avizul de la medicul de familie cu mentiunea apt pentru a urma cursul.
Inscriere: Acte necesare pe care trebuie sa le aveti la inscriere – toate in original:
– Carte de identitate / Buletin de identitate;
– ultimul act de studii (dupa caz: foaie matricola / adeverinta sau certificat de absolvire a 12 clase, diploma de Bacalaureat, diploma de Licenta etc.);
– adeverinta medicala cu mentiunea apt pentru a urma cursul.
Numarul  de participanti pe grupe de pregatire: – pentru partea de teorie: maxim 28, fiecare cu calculator individual;
– pentru partea practica: maxim 14, fiecare cu calculator individual.
Formele  de organizare a programului de formare: Curs si stagiu de practica
Planul de pregatire: Modulul 1: Aplicarea prevederilor legale referitoare la SSM si PSI, a normelor de protectie a mediului si a procedurilor de calitate
Aplicarea prevederilor legale referitoare la sanatatea si securitatea in munca si in domeniul situatiilor de urgenta
Aplicarea normelor de protectie a mediului
Aplicarea procedurilor de calitateModulul 2: Sisteme de operare
Operarea corecta la nivel elementar
Descrierea interfetei sistemului de operare
Descrierea organizarii informatiilor pe suport extern
Dobandirea deprinderilor de lucru cu discuri logice, directoare, fisiere
Comenzile din Control Panel
Utilizarea unor accesorii ale sistemului de operare
Aplicarea modalitatii de tiparire a unui fisier

Modulul 3: Editoare de texte
Elemente de baza ale programului de editare texte
Editarea documentelor
Formatarea documentului
Moduri de vizualizare a documentelor
Formatarea caracterelor
Formatarea paragrafelor
Tabulatori
Chenare si umbre
Liste
Tabele
Stiluri
Lucrul cu documente mari
Instrumente de desenare
Utilizarea ecuatiilor
Inserarea Obiectelor
Macro-uri
Formulare
Compunerea corespondentei

Modulul 4: Calcul tabelar
Notiuni de baza
Construirea foilor de calcul
Editarea datelor
Formatarea foilor de calcul
Calcule
Exemple de calcule cu functii predefinite
Construirea diagramelor
Modificarea diagramelor
Tehnici de imbunatatire a aspectului tabelelor si diagramelor
Aproximarea curbelor
Baze de date
Tiparirea foilor de calcul si a diagramelor
Analiza de date

Modulul 5: Prezentari
Elemente de baza
Crearea prezentarilor
Construirea prezentarilor utilizand modul de afisare Outline
Lucrul cu text
Ilustrarea diapozitivelor
Modificarea aspectului diapozitivelor
Adaugarea diagramelor
Adaugarea tabelelor
Adaugarea elementelor multimedia
Ajustarea finala a unei prezentari
Colaborarea cu alte persoane
Rularea unei prezentari

Modulul 6: Baze de date
Elemente de baza
Fundamentele bazelor de date relationale
Tabele si relatii
Interogari
Access SQL
Crearea si lucrul cu formularele
Crearea si lucrul cu rapoartele
Modelul orientat pe evenimente
Macro comenzi
Lucrul cu obiectele
Bare de comanda
Programarea formularelor
Programarea rapoartelor
Aplicatii cu mai multi utilizatori
Probleme de securitate
OLE (Object Linking and Embedding) si aplicatii Client-Server
Exportul si importul datelor

Modulul 7: Internet
Definirea notiunilor legate de “arhitectura” Internetului
Enumerarea serviciilor oferite in Internet si descrierea acestora
Enumerarea componentelor necesare accesului la Internet
Clasificarea si folosirea modului de adresare in Internet
Utilizarea posibilitatilor de cautare a informatiilor
Aplicarea modalitatilor de folosire a serviciului de e-mail
Descrierea si aplicarea masurilor de securitate in utilizarea Internetului

Materiale de curs: – se asigura suport de curs in format electronic / pe suport de hartie;
– alte materiale pregatite de formatori.
Formatori: Persoane cu studii superioare de specialitate atestate, cu experienta in domeniu
Durata de pregatire: – 120 h, din care: pregatire teoretica – 240 h si pregatire practica – 360 h; se extinde pe o perioada de 3 luni;
Orar: De obicei dupa orele 17:00 (se va stabili de comun acord intre cursanti, formator si societatea de formare profesionala), 3-5 sedinte pe saptamana a cate 2-3 h/sedinta
Data de incepere a cursului: La formarea unei grupe de minim 15 candidati
Locul de desfasurare: Sali de curs amenajate si dotate in conformitate cu cerintele cursului
Modalitati de evaluare a participantilor la programul de formare profesionala: Cursantii vor fi testati periodic prin diferite metode, pe toata durata cursului, pentru a li se verifica nivelul de competente dobandite.
Evaluarea finala se va face prin acordarea de note de catre o comisie de examinare, pe baza unui test (oral sau scris) de cunostinte teoretice generale si a  unei probe practice realizate de cursant.
Prezenta: Frecventarea cursului de formare profesionala este obligatorie. Inregistrarea a mai mult de 10% absente nemotivate sau 25% absente motivate duce la pierderea dreptului de a sustine examenul de absolvire. Aceste absente nu sunt cumulabile.
Absentele sunt motivabile numai pe baza unor documente justificative bine intemeiate.
Pret: 1.300 lei
Conditii si modalitati de plata: In pret sunt incluse taxa de pre-inscriere, pretul cursului, suportului de curs electronic si taxa de examinare