Cor COR – 333304- perfectionare 40 de ore (13 h teorie, 27 h practica).

Inspectorul de resurse umane, prin pozitia pe care o detine in cadrul departamentului de resurse umane, participa activ la gestionarea resurselor umane prin implicarea directa in procesul prin care organizatia isi recruteaza, angajeaza, deruleaza si inceteaza raporturile de munca cu salariatii.

Structura cursului prevede:

 • initierea in organizarea recrutarii, selectiei si formarii de personal
 • intocmirea si gestionarea documentelor de evidenta a personalului
 • intocmirea dosarului de pensionare
 • medierea confictelor
 • operarea in programul Revisal

La finalul cursului absolventii vor fi capabili:

 • sa gestioneze toate procedurile specifice activitatii de resurse umane
 • sa opereze cu toate documentele din departament
 • sa deprinda abilitatile de informare si documentare privind modificarile legislative
 • sa mentina relatia cu autoritatile publice arondate Ministerului Muncii si cu Inspectoratul Teritorial de Munca
 • sa opereze in programul Revisal

Care sunt avantajele participarii la acest curs?

 • pregatirea profesionala teoretica si practica alaturi de lectori cu experianta in domeniu.
 • pregatirea teoretica se desfasoara in sali de curs dotate corespunzator (videoproiector, laptop, flipchart, ecran de proiectie, etc)
 • tehnici si metode moderne de predare/instruire/aplicatii practice canalizate pe stimularea creativitatii si interactivitatii cursantului, eliminand astfel stresul de la orele de curs (studii de caz, lucru in echipa, aplicatii cu fise de lucru, etc)
 • suport de curs gratuit
 • mentinerea legaturii dintre cursant si formator prin e-mail
 • program de curs adaptat participantilor
 • obtinerea unui certificat de absolvire cu recunoastere la nivel international.

Ce competente obtin dupa absolvirea cursului de Inspector Resurse Umane?

Dupa absolvire se elibereaza un certificat de absolvire acreditat ANC recunoscut de Ministerul Muncii si Ministerul Educatiei, insotit de suplimentul descriptiv care atesta dobandirea urmatoarelor competente:

 • intocmirea si gestionarea documentelor de evidenta a personalului
 • intocmirea statului de plata pentru personalul incadrat
 • intocmirea si depunerea declaratiei privind contributiile la bugetul de stat
 • administrarea bazei de date de evidenta a personalului utilizand PC-ul.

Certificatul de absolvire are recunoastere internationala daca este tradus si apostilat.

Ne adresam:

Economistilor, juristilor, inspectorilor sau managerilor de resurse umane, salariati sau colaboratori ai angajatorilor de orice tip.

Metoda de instruire:

Tehnici europene de predare si instruire bazate pe interactivitate si aplicatii practice oferind participantilor posibilitatea de a-si insusi rapid cunostinte specifice domeniului Resurselor Umane in urmatoarele arii de competenta:

 • Codul Muncii in lumina noilor modificari; (notiuni importante despre delegare, detasare, suspendare, modificarea, executarea si incetarea contractului individual de munca) – notiuni despre delegare si detasare in sistem privat si bugetar.
 • Intocmirea si gestionarea documentelor de evidenta a personalului.
 • Infiintarea, completarea si transmiterea Registrului General de Evidenta al salariatilor in format electornic in lumina dispozitiilor HG 500-2011, baza teoretica dar si aplicatie practica ULTIMELE MODIFICARI ALE APLICATIEI REVISAL DIN APRILIE 2016.
 • Obligativitatea intocmirii regulamentului de organizare si functionare si a regulamentului intern (ROF si ROI).
 • Dezbateri legislative pe marginea Legilor specifice din prisma legislatiei muncii, aplicabile institutiilor private si publice. Discutarea si analiza spetelor practice actuale. Fundamentarea din punct de vedere juridic a solutiilor identificate.

Acte necesare inscrierii la curs:

 • dosar plastic pentru biblioraft;
 • formular de inscriere; – acest text va fi activ
 • fisa individuala a cursantului; – acest text va fi activ
 • contract de formare profesionala; – acest text va fi activ
 • contract de prestari servicii (in cazul in care societatea suporta cheltuielile de formare profesionala a angajatilor). – acest text va fi activ
 • copie CI;
 • copie dupa certificat de nastere;
 • copie dupa certificat de casatorie (daca este cazul);
 • copie dupa diploma de studii (ultimele studii absolvite);
 • adeverinta de la medicul de familie cu mentiunea “este clinic sanatoasa” sau de la medicul de medicina muncii cu mentiunea “este apta de munca”;

Conditia minima de participare: studii liceale absolvite cu diploma de bacalaureat.