Cod COR -8231.1.1 –  calificare 360 de ore (120 h teorie, 240 h practica).

Domeniul ocupational: Constructii de masini, mecanica fina, echipamente si aparatura
Nivelul de calificare: Nivelul 1
Descrierea calificarii: Ocupatia Mecanic vulcanizator presupune efectuarea unor activitati specifice de remediere a defectelor anvelopelor diferitelor tipuri de vehicule rutiere: autoturisme, biciclete, motociclete, ciclomotoare, autovehicule tractoare, remorci, semiremorci, remorci usoare etc.

Activitatile principale desfasurate de mecanicul vulcanizator se refera la diagnosticarea defectelor anvelopelor,

vulcanizarea anvelopelor / camerelor de aer, demontarea / asamblarea rotilor si montarea rotii pe autovehicul, inlocuirea anvelopelor uzate sau in vederea adecvarii la sezon, echilibrarea rotilor.

Toate activitatile se realizeaza cu respectarea normelor specifice de sanatate si securitate in munca si de PSI.

Pentru desfasurarea activitatilor curente, mecanicul vulcanizator intretine permanent SDV-urile si echipamentele pe care le utilizeaza si isi asigura locul de munca cu toate materialele necesare si isi planifica activitatile in mod adecvat pentru realizarea obiectivelor zilnice.

Obiectivele exprimate in competente profesionale: –       Comunicare interactiva

–       Lucru in echipa

–       Planificarea activitatii zilnice

–       Aplicarea normelor de sanatate si securitatea muncii, NSSM si normele de prevenire si stingere a incendiilor NPSI

–       Diagnosticarea defectelor

–       Demontarea rotilor

–       Vulcanizarea anvelopelor / camerelor de aer

–       Asigurarea necesarului de materiale

–       Intretinerea SDV-urilor si echipamentele specifice

–       Inlocuirea anvelopelor

–       Ansamblarea rotilor

–       Echilibrarea rotilor

–       Montarea rotii pe autovehicul

Tipul de certificat obtinut de absolventi: Certificat de calificare emis de ANC (Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice si Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice) insotit de un Supliment descriptiv al certificatului. Acestea, traduse, legalizate si apostilate (apostila de la Haga), sunt recunoscute oficial si in tarile din Uniunea Europeana
Conditii de acces: Se pot inscrie absolventi ai invatamantului minim obligatoriu. Este necesar avizul de la medicul de familie cu mentiunea apt pentru a urma cursul.
Numarul  de participanti pe grupe de pregatire: – pentru partea de teorie: maxim 28, fiecare cu calculator individual;
– pentru partea practica: maxim 14, fiecare cu calculator individual.
Formele  de organizare a programului de formare: Curs si stagiu de practica
Materiale de curs: – se asigura suport de curs in format electronic / pe suport de hartie;
– alte materiale pregatite de formatori.
Formatori: Persoane cu studii de specialitate atestate si experienta in domeniu
Durata de pregatire: – 120 h, din care: pregatire teoretica – 240 h si pregatire practica – 360 h; se extinde pe o perioada de 3 luni;
Orar: De obicei dupa orele 17:00 (se va stabili de comun acord intre cursanti, formator si societatea de formare profesionala), 3-5 sedinte pe saptamana a cate 2-3 h/sedinta
Data de incepere a cursului: La formarea unei grupe de minim 15 candidati
Locul de desfasurare: Sali de curs amenajate si dotate in conformitate cu cerintele cursului
Modalitati de evaluare a participantilor la programul de formare profesionala: Cursantii vor fi testati periodic prin diferite metode, pe toata durata cursului, pentru a li se verifica nivelul de competente dobandite.
Evaluarea finala se va face prin acordarea de note de catre o comisie de examinare, pe baza unui test (oral sau scris) de cunostinte teoretice generale si a  unei probe practice realizate de cursant.
Prezenta: Frecventarea cursului de formare profesionala este obligatorie. Inregistrarea a mai mult de 10% absente nemotivate sau 25% absente motivate duce la pierderea dreptului de a sustine examenul de absolvire. Aceste absente nu sunt cumulabile.
Absentele sunt motivabile numai pe baza unor documente justificative bine intemeiate.
Pret: 1.200 lei
Conditii si modalitati de plata: In pret sunt incluse taxa de pre-inscriere, pretul cursului, suportului de curs electronic si taxa de examinare
Inscriere: Acte necesare pe care trebuie sa le aveti la inscriere – toate in original:
– Carte de identitate / Buletin de identitate;
– ultimul act de studii (dupa caz: foaie matricola / adeverinta sau certificat de absolvire invatamantului minim obligatoriu);
– adeverinta medicala cu mentiunea apt pentru a urma cursul.