SC HR PERFORM TRAINING SRL

vă invită să participați la o sesiune de instruire interactivă în domeniul Resurselor Umane, în vederea actualizării informaţiilor conform reglementărilor legislative din 2017- 2018, având ca invitați speciali experți cu vastă experienţă în domeniu.

Ne adresăm:
Economiştilor, juriştilor, inspectorilor sau managerilor de resurse umane, salariaţi sau colaboratori ai angajatorilor de orice tip.

Metoda de instruire:
Tehnici europene de predare şi instruire bazate pe interactivitate şi aplicaţii practice oferind participanţilor posibilitatea de a-şi însuşi rapid cunoştinţe specifice domeniului Resurselor Umane în următoarele arii de competenţă:

  1. Codul Muncii în lumina noilor modificări; (noțiuni importante despre delegare, detașare, suspendare, modificarea, executarea și încetarea contractului individual de muncă) – noțiuni despre delegare și detașare în sistem privat și bugetar.
  2. Întocmirea și gestionarea documentelor de evidență a personalului.
  3. Înfiinţarea, completarea şi transmiterea Registrului General de Evidenţă al salariaţilor în format electornic în lumina dispoziţiilor HG 905/19.12.2017 CARE ABROGA HG 500/2011, bază teoretică dar şi aplicaţie practică ULTIMELE MODIFICĂRI ALE APLICAȚIEI REVISAL, HG 846/2017 PRIVIND SALARIUL MINIM PE ECONOMIE SI CONTRIBUTIILE AFERENTE ACESTUIA.
  4. Dezbateri legislative pe marginea Legilor specifice din prisma legislației muncii, aplicabile instituțiilor private și publice. Discutarea și analiza spețelor practice actuale. Fundamentarea din punct de vedere juridic a soluțiilor identificate.
  1. HG nr. 917/2017 – aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporului pentru condiţii de muncă, precum şi a condiţiilor de acordare a acestuia pentru familia ocupaţională

Tematica:

A. Cele mai recente evolutii in legislatia muncii
• Modificarea Codului muncii prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 53/2017. Munca nedeclarata. Noi contraventii/ noi sanctiuni
• Forma contractului de munca
• Angajarea persoanelor cu handicap
• Angajarea ucenicilor. Legea nr. 164/2017 si Normele de aplicare
• Concediul de crestere a copilului – noua indemnizatie
B. Contractul de munca cu fractiune de norma
• Programul de lucru. Interdictii
• Exceptii de la obligatia de plata a contributiilor la salariul minim
• Cumulul de functii
• Drepturi care se acorda proportional cu timpul lucrat
C. Aspecte punctuale privind diferitele temeiuri de concediere
• Concedierea pentru absente nemotivate
• Procedura concedierii pentru necorespundere profesionala
• Decizia de concediere. Comunicare. Revocare
D. Pensionarea salariatului
• Incetarea contractului individual de munca in diferitele cazuri de pensionare
• Consecinte in caz de continuare a raporturilor de munca dupa data indeplinirii conditiilor de pensionare
• Reangajarea salariatului pensionar. Posibilitatea de a cumula pensia cu salariul. Contributii sociale.
• Ajutorul la pensionare

Pentru a asigura o instruire aplicată şi pragmatică, recomandăm participanţilor să pregătească întrebări punctuale din speţele identificate în activitatea lor curentă.

Sesiunea de instruire pune accent pe APLICAȚII PRACTICE!

Vă rugam să ne confirmaţi înscrierea persoanelor desemnate să participe la această sesiune de instruire cel mai târziu cu 6 zile înainte de începerea programului.

Tariful de participare este de 500 lei/participant.
Achitarea cursului se poate face în cont

RO52 BTRL 0130 1202 A635 38XX deschis la Banca Transilvania sau Cont Trezorerie: RO69TREZ2165069XXX025827, deschis la Trezoreria Cluj  poate fi achitat numerar cu eliberarea din partea firmei a facturii şi chitanţei aferente.

 

Înscrierea persoanelor interesate se poate face completând formularul online disponibil aici 

sau la adresa  de e-mail:  hrperformtraining@gmail.com, hrperform@yahoo.com!

Telefon: 0773825516