Achizitii publice

  1. Intocmirea procedurilor operationale utilizate in procesul de achizitii, proceduri specifice fiecarei autoritati / entitati contractante;
  2. Activitati premergatoare:

– identificarea nevoilor,

– modul de calcul al  valorii estimate,

– studiul pietei

– consiliere in elaborarea si aprobarea referatelor de necesitate

– stabilirea procedurilor de achizitii aplicabile in functie de pragurile valorice

– intocmirea strategiei anuale de achizitii si a programului anual de achizitii publice/sectoriale;

  1. Desfasurarea procesului de achizitie:

– elaborarea strategiei de contractare

– elaborarea documentatiei de atribuire/concurs si a documentelor suport (fisa de date, caietul de sarcini, formulare si proiectul de contract, declaratia privind persoanele ce detin functii de decizie in cadrul entitatii contractante, precum si datele de identificare ale acestora);

–  consiliere in etapa de transmitere si publicare a documentatiei in SEAP;

– elaborarea si transmitere in SEAP a raspunsurilor la solicitarile de clarificari cu privire la documentatia de atribuire;

– elaborarea si transmitere in SEAP a comunicarilor privind rezultatul procedurii;

– elaborarea si transmitere in SEAP a raspunsurilor la notificarile primite din partea ofertantilor;

– indeplinirea obligatiilor referitoare la publicitate;

– participarea in calitate de experti in etapa de evaluare oferte

–  constituirea dosarului achizitiei publice;

–  realizarea achizitiilor directe;

Realizarea unei colaborari cu firma noastra inseamna pentru dumneavoastra:

–   Reducerea duratei pentru organizarea unei proceduri;

–   Eficienta in activitatea de achizitii;

– Structurarea procedurilor de achizitii la nivelul autoritatii contractante/entitatii contractante;

–  Reducerea riscurilor privind achizitiile publice

Preturile se stabilesc in urma negocierilor in functie de complexitatea serviciilor!